“Een idee patenteren” en andere intellectueel eigendomsrecht-mythes

In een vorig blog had ik het al over ‘intellectueel eigendomsrecht-mythes’. Dat zijn dus eigenlijk hardnekkige misverstanden over intellectuele eigendom. Er zijn er nogal wat, daarom hierbij deel 2! “Ik wil mijn idee patenteren” Een patent is eigenlijk het Engelse woord voor octrooi. Een octrooi is het intellectueel eigendomsrecht voor uitvindingen die technisch bepaald zijn. Om iets te kunnen patenteren, moet het dus een technisch effect hebben. Een idee is daarnaast niet concreet genoeg om onder een intellectueel eigendomsrecht te vallen. Ook […]

Continue Reading