Bewaking

Bewaking is een dienst die wordt afgenomen na een merkaanvraag en waarbij nieuwe ingediende merken worden vergeleken met het bewaakte merk, om te bepalen of er tussen de nieuwe merken eventueel mogelijk bezwarende merken zitten. Mocht het zo zijn, dan wordt de klant hierover geïnformeerd zodat er eventueel actie ondernomen kan worden.