Conflicten

Je kunt zomaar te maken hebben met een conflict, bijvoorbeeld als houder van IE-rechten, omdat een derde inbreuk op je rechten maakt. Of juist als derde omdat je inbreuk maakt op de rechten van een ander. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld toch hebt besloten zelf je merkaanvraag te doen en je merk wordt geweigerd door de officiële instantie. In alle gevallen is het van belang goed geadviseerd te worden over wat de beste stappen zijn die je kunt ondernemen. Ik kan je bijstaan en adviseren bij:

  • Merkconflicten (onderzoek, opposities, doorhaling, sommaties, onderhandelingen, voorlopige weigeringen);
  • Auteursrechtconflicten (sommaties, onderhandelingen);
  • Domeinnaamconflicten (arbitrage, sommaties, onderhandelingen);
  • Modelconflicten (sommaties, onderhandelingen, nietigheid Gemeenschapsmodel).