CROSSFIT vs THE CROSSBOX: merkinbreuk?

Ga je wel eens naar de sportschool? Dikke kans dat je dan weet wat een Crossfit-les is. Crossfit is recentelijk betrokken geweest bij een merkenconflict tegen The Crossbox. Hoe het afliep? Lees verder!

CROSSFIT en THE CROSSBOX

Bij een Crossfit-les moeten deelnemers op een hoog tempo gevarieerde gymnastiekoefeningen, gewichthefoefeningen en cardio oefeningen uitvoeren. Voor CROSSFIT is een EU woordmerk geregistreerd. Organisatie VES verzorgt trainingslessen onder de naam The Crossbox. Voor THE CROSSBOX is een Benelux beeldmerk geregistreerd. CROSSFIT vindt dat THE CROSSBOX inbreuk maakt op haar merkrecht. 

Bekende merken

EU wetgeving geeft bekende merken een grotere bescherming. Voor de liefhebbers: dat staat in artikel 9 lid 2 sub c van de Uniemerkenverordening. Maar, om hiervoor in aanmerking te komen moet er natuurlijk wel sprake zijn van een bekend merk. En wel van een bekend merk in het gebied waarin er een beroep wordt gemaakt op “bekend merk”. In dit geval moet er dus sprake zijn van een bekend merk in de EU. 

Is CROSSFIT een bekend merk in de EU?

CROSSFIT stelt dat zij een bekend merk zijn. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst CROSSFIT naar hun wereldwijd licentiemodel, hun evenement “The CrossFit Games”, de samenwerking met Reebok en hun reclame- en marketinginspanningen. Volgens de rechtbank Den Haag bewijst dit echter niet dat er sprake is van een bekend merk in de EU. De bewijsstukken hebben namelijk enkel betrekking op de bekendheid van het merk in de VS en (dus) niet in de EU. Helaas pindakaas. 

“Gewone” regels

Geen bekend merk in de EU dus. Was het dan klaar? Nee, CROSSFIT had natuurlijk ook een beroep gedaan op de regel voor “gewone” merken. Kort gezegd kun je een beroep doen op deze regels als je te maken hebt met een merk dat erg op dat van jou lijkt en dat aangevraagd is voor producten of diensten die ook erg op dat van jou lijken en de gelijkenis tussen de merken verwarring bij jouw klanten kan veroorzaken. Hierbij is ook van belang hoe onderscheidend je merk is. Een merk dat erg onderscheidend is komt namelijk grotere bescherming toe dan een merk dat net door de toets van het officiële bureau is gekomen.

Hoe onderscheidend is CROSSFIT?

Volgens de rechtbank is CROSSFIT als merk voor fitnessprogramma’s niet heel onderscheidend. Het bestaat namelijk enkel uit de elementen “cross” en “fit”. “Cross” is volgens THE CROSSBOX afgeleid uit de term “crosstraining”.  En “fit”, ja dat is natuurlijk heel beschrijvend voor fitnessprogramma’s. Aan het merk CROSSFIT komt dan ook geen ruime beschermingsomvang toe. 

Lijken de merken op elkaar?

De merken CROSSFIT en THE CROSSBOX lijken enkel wat betreft het element “cross” op elkaar. En dit element is dus ook niet erg onderscheidend. CROSSFIT stelt dat het element “box” in het merk THE CROSSBOX verwijst naar de ruimte waarin Crossfit-trainingen worden gegeven. Om deze reden vindt CROSSFIT dat er ook wat betreft het element “box” gelijkenis is tussen de merken. De rechtbank is het hiermee echter niet eens: het element “box” maakt namelijk helemaal geen deel uit van het het merk CROSSFIT, dus kan CROSSFIT zich daar helemaal niet op beroepen. Eindconclusie: de rechtbank vindt dat CROSSFIT en THE CROSSBOX onvoldoende op elkaar lijken om verwarringsgevaar mogelijk te maken. 

Is het merk CROSSFIT vervallen?

In een eerdere blog legde ik al uit dat als je je merk niet goed gebruikt of laat gebruiken, dit tot gevolg kan hebben dat het vervalt. Dit is bijvoorbeeld als je toelaat dat anderen het merk als een werkwoord gaan gebruiken. En dit is precies waar THE CROSSBOX een beroep op doet in dit geval. Want volgens THE CROSSBOX is het merk CROSSFIT een gebruikelijke benaming geworden voor een type fitnesstraining. De rechtbank gaat hier echter niet in mee. Volgens de rechtbank spant CROSSFIT zich namelijk in om haar merk in stand te houden. Zo duidt het bedrijf haar merk consequent aan met het ® symbool, hanteert het strikte regels voor licentienemers en handhaaft het haar merk in de EU. 

Een onderscheidend merk is belangrijk

Je ziet dus ook weer hier: het is heel belangrijk om een onderscheidend merk te kiezen. Niet alleen omdat het merk zo de toets door het officiële bureau doorstaat, maar ook omdat je dan later meer aan het merk hebt. Een onderscheidend merk heeft namelijk ook een grotere beschermingsomvang. Een andere les uit deze uitspraak is dat je je merk goed moet gebruiken, maar ook moet waken voor verkeerd gebruik door anderen. Gewoon dat ® symbool gebruiken dus en gewoon van anderen eisen dat ze je merk niet als werkwoord gebruiken.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *