“Een idee patenteren” en andere intellectueel eigendomsrecht-mythes

In een vorig blog had ik het al over ‘intellectueel eigendomsrecht-mythes’. Dat zijn dus eigenlijk hardnekkige misverstanden over intellectuele eigendom. Er zijn er nogal wat, daarom hierbij deel 2!

“Ik wil mijn idee patenteren”

Een patent is eigenlijk het Engelse woord voor octrooi. Een octrooi is het intellectueel eigendomsrecht voor uitvindingen die technisch bepaald zijn. Om iets te kunnen patenteren, moet het dus een technisch effect hebben. Een idee is daarnaast niet concreet genoeg om onder een intellectueel eigendomsrecht te vallen. Ook al zou het idee dus een technisch doel hebben, dan nog moet het eerst uitgewerkt worden in een concrete uitvinding, wil het gepatenteerd kunnen worden.  

“Auteursrecht is alleen voor boeken en muziek”

Auteursrecht is een super breed intellectueel eigendomsrecht. Van alles kan er onder vallen, van boeken en muziek, tot toneelstukken, choreografieën en ontwerpen. Voorwaarde is wel dat het object een eigen oorspronkelijk karakter heeft en de persoonlijke stempel van de maker draagt en dat het niet technisch bepaald is. En het moet om een concreet werk gaan, dus niet om een (niet uitgewerkt) idee. 

“Ik sta op een foto, dus ik mag de foto gebruiken”

Helaas, ook al sta je zelf op de foto, dit betekent niet dat de foto dan van jou is. De foto is namelijk van de maker ervan, die heeft de auteursrechten. Dat jij op de foto staat geeft jou wel bepaalde rechten (portretrechten), maar dat betekent niet dat je daarom zomaar de foto mag gebruiken. 

“Als ik mijn merk registreer, zoekt de betreffende officiële instantie op of het vrij is”

De betreffende officiële instantie zoekt helaas niet op of het merk dat je wilt registreren vrij is. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat derden oppositie (een soort bezwaar) indienen tegen jouw merk, is het daarom van belang om na te gaan of er merken zijn die exact zijn aan jouw merk of die erg lijken op jouw merk en die voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten als die van jou zijn aangevraagd. 

“Een merk kan ik altijd nog aanvragen”

In het merkenrecht geldt: het oudste recht is het sterkste recht. Hoe langer je wacht, hoe minder sterk je recht dus. Maar daarnaast ook: hoe langer je wacht, hoe groter het risico dat iemand anders jou voor is. Met alle gevolgen van dien. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *