Faillissement & intellectuele eigendom

Met de crisis als gevolg van het coronavirus breekt er voor veel bedrijven een zware tijd aan. Helaas zal misschien zelfs een faillissement voor sommige bedrijven niet te voorkomen zijn. Maar wat als je als bedrijf IE-rechten heeft? Met andere woorden: hoe zit het met faillissement en intellectuele eigendom?

Wat is faillissement?

Allereerst kort iets over faillissement. Als een schuldenaar niet meer in staat is om zijn schulden te betalen, dan kan faillissement worden aangevraagd. Het doel ervan is de betaling van zoveel mogelijk schulden. Dit gebeurt aan de hand van een bepaalde rangorde. 

IE-rechten in faillissement

Het doel van het faillissement is dus zoveel mogelijk de schulden betalen. Dat gebeurt door executie van de assets van het failliete bedrijf. IE-rechten zijn ook assets en kunnen in de failliete boedel vallen. De connectie tussen faillissement en intellectuele eigendom (IE) is dus duidelijk. IE-rechten kunnen verkocht worden om de schulden te betalen. Los van het feit dat dit op zichzelf al niet wenselijk is, kunnen je concurrenten dan ook nog eens in het biedingsproces mee gaan doen om jouw IE-rechten over te kopen. 

Aparte holding

Veel bedrijven weten hoe belangrijk hun IE-rechten zijn en hebben op dit risico geanticipeerd. Zij richten vaak een aparte vennootschap (bijvoorbeeld een holding) op en brengen hun IE-rechten hierin onder. De werkmaatschappij maakt gebruik van de IE-rechten door middel van een licentie. Als de werkmaatschappij dan failliet gaat, raakt dit niet de holding. Door deze constructie blijven de IE-rechten beschermd. 

IE-rechten beschermen

Het is dus zeker aan te raden om op tijd te overwegen je IE-rechten te beschermen voor als er zich een faillissement voordoet. Het in kaart brengen welke IE-rechten je überhaupt hebt, is hierbij een stap die je niet mag vergeten. Voorbeelden van IE-rechten zijn merken, octrooien, auteursrechten en modelrechten. Overweeg om je IE-rechten ergens onder te brengen waar ze veilig zijn, bijvoorbeeld in een aparte vennootschap. Daarbij moet je ook een licentie regelen. Immers, de eigendom van de IE-rechten is nu van die andere vennootschap, terwijl jouw werkmaatschappij er in de praktijk gebruik van moet maken. De licentieovereenkomst hoort te regelen dat de IE-rechten ook bij faillissement van de werkmaatschappij veilig blijven. Dit kan bijvoorbeeld door een bepaling op te nemen die regelt dat bij faillissement van de licentienemer, de licentie opgezegd wordt.  

Verkoop vlak voor faillissement

Nu zul je misschien denken: wat ik ook kan doen is gewoon de IE-rechten overdragen vlak voor ik een faillissement voel aankomen. Helaas.. Overeenkomsten aangegaan vlak voor het faillissement, kan de curator namelijk vernietigen. Voorwaarden voor deze zogenaamde “actio Pauliana” zijn dat de schuldeisers benadeeld worden en dat je die benadeling kon voorzien. Het vlak voor faillissement overdragen van je IE-rechten is dus niet aan te raden en zou je ook niet helpen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *