Is een luchtfoto een auteursrechtelijk beschermd werk?

Voor auteursrecht hoef je geen registratie te doen. Sterker nog, je kunt helemaal geen registratie doen van een auteursrecht. Auteursrecht krijg je namelijk automatisch wanneer je een creatief werk maakt. Maar dan moet jouw werk dus wel creatief zijn. Is een luchtfoto van een bepaald gebouw dit? Deze vraag is recentelijk beantwoord in een uitspraak.

Reisorganisatie 

Het ging in deze zaak om het volgende. Performance Impressions LLC is een bedrijf dat foto’s verkoopt en in licentie afgeeft. Op hun website boden ze o.a. ook een foto aan van een Amerikaanse fotograaf. Het betrof een luchtfoto van een landgoed. Sembono Travel B.V. is een reisorganisatie. Op haar website gebruikte de reisorganisatie de betreffende luchtfoto, maar zonder toestemming van Performance Impressions en zonder vermelding van de fotograaf. Niet zo verstandig, want Performance Impressions was het hier uiteraard niet mee eens en vorderde voor de rechter een schadevergoeding van ruim EUR 20.000,-. Niet mis.

Is een luchtfoto een “werk”?

Om van een “werk” in de zin van de Auteurswet te kunnen spreken, moet het werk een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan een ander werk en dat de maker creatieve keuzes gemaakt moet hebben bij het realiseren van het werk. Het werk moet dus creatief zijn. Je zou je kunnen afvragen of een luchtfoto hieraan voldoet. Kun je creatieve keuzes maken bij het maken van een luchtfoto waarop een landgoed te zien is? Sembono stelde dat dit niet mogelijk was; volgens de reisorganisatie was de foto niet creatief omdat het ontleend was aan oudere foto’s van dat landgoed. Bovendien stelde de reisorganisatie dat de fotograaf niet veel kon veranderen aan hoe het landgoed eruit zag en dat de creatieve keuzes hoogstens bestonden uit het meer in- of uitzoomen. Volgens de reisorganisatie was de foto dus niet auteursrechtelijk beschermd en mocht zij de foto gebruiken zonder toestemming en naamsvermelding.

Rechter: luchtfoto is wel een auteursrechtelijk werk

De rechter gaf de reisorganisatie echter geen gelijk. Volgens de rechter is de luchtfoto het resultaat van creatieve keuzes die verder gaan dan alleen het zo realistisch mogelijk weergeven van het landgoed. De fotograaf moet volgens de rechter dus wel enige creatieve keuzes maken bij het maken van een luchtfoto. Volgens de rechter had de reisorganisatie onvoldoende argumenten geleverd om hierover anders te oordelen. Nu de reisorganisatie de foto gebruikt had zonder toestemming of naamsvermelding, had het het auteursrecht op de foto geschonden.

Schadevergoeding lager

Sembono moest dus een schadevergoeding betalen, maar gelukkig voor de reisorganisatie was die veel lager dan werd gevorderd door Performance Impressions. De reisorganisatie moest ‘slechts’ ruim EUR 8000,- betalen.. Een meevaller misschien, maar bedenk dat heel deze schadevergoeding voorkomen had kunnen worden als ze toestemming hadden gevraagd en de naam hadden vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *