Merk, handelsnaam, domeinnaam…wat is wat?

“Ik wil iemand tegenhouden die mijn merknaam gebruikt op Facebook” een zin die ik heel vaak heb gehoord. “Ok, hebt u een merkrecht?” is mijn vraag dan meestal. “Ja, ik heb mijn domeinnaam geregistreerd!”. “Mmmm, maar dat is geen merkrecht..” “Oh” is dan vaak het antwoord, “ik dacht dat dat hetzelfde was.” Nee, dat is niet hetzelfde. Een domeinnaam is iets anders dan een merkrecht en ook iets anders dan een handelsnaam. Het zijn verschillende zaken die verschillende rechten kunnen geven. Maar ze kunnen alledrie dezelfde naam betreffen.. Ingewikkeld? Ik leg het hieronder wat nader uit.  

Merk

Wat is het? Een merk is een onderscheidingsteken. Dus: het wordt gebruikt om de herkomst (de verkoper/aanbieder) van een product of dienst aan te geven. Voorbeeld: het merk CALVÉ voor pindakaas. Als je een pot pindakaas met dat merk erop koopt, dan weet je wat je kunt verwachten van de pindakaas qua smaak en kwaliteit. Als er opeens een andere CALVÉ zou zijn of een KALVÉ,  dan zou je misschien verward kunnen raken en de verkeerde pot kopen die niet aan de verwachtingen voldoet. Dat is niet wenselijk en daarom kan de houder van het merkrecht daar iets tegen doen als dat zou gebeuren.  

Welke rechten ontleen je aan het merkrecht? Het geeft de houder o.a. het recht op te treden als anderen een merkrecht gaan aanvragen voor hetzelfde merk of voor iets wat er op lijkt wanneer ze in hun vaarwater gaan zitten (hetzelfde soort producten of diensten aanbieden). Daarnaast geeft het de houder het recht om anderen aan te spreken als die anderen hetzelfde merk of iets wat er op lijkt gaan gebruiken (bijvoorbeeld op internet) en wederom in hun vaarwater gaan zitten. Het gebied van het aangevraagde merkrecht bepaalt waar je mag optreden. Als je bijvoorbeeld een Benelux merk hebt, kun je optreden ongeacht waar in de Benelux de inbreuk plaatsvindt.

Moet je een registratie hebben? Ja. 

Handelsnaam

Wat is het? Een handelsnaam is niet een onderscheidingsteken maar een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Voorbeeld: Unilever. Soms is het merk en de handelsnaam (bijna) hetzelfde. Voorbeeld: Coca Cola. Bij Coca Cola is het merk COCA COLA en is de handelsnaam The Coca Cola Company. Soms wordt de handelsnaam ook als merknaam aangevraagd, bijvoorbeeld omdat deze naam ook op de producten wordt vermeld. Een voorbeeld is UNILEVER.  

Welke rechten ontleen je aan de handelsnaam? Je kunt o.a. optreden tegen andere handelsnamen als die teveel lijken op dat van jou, en als die bedrijven in eenzelfde soort branche en hetzelfde geografisch gebied zitten. Dat betekent dus dat het wel uitmaakt waar de inbreukmaker zit. Als jij met je bedrijf in Rotterdam zit en de ander zit in Limburg, dan zal dat waarschijnlijk niet als hetzelfde geografisch gebied worden gezien. Dit is dus een belangrijk verschil met het merkrecht. 

Registratie nodig? Veel mensen denken dat een registratie bij de KvK nodig is voor bescherming als handelsnaam, maar het gaat er eigenlijk om of het bedrijf onder die naam naar buiten treedt. Dat doet een bedrijf bijvoorbeeld met visitekaartjes, briefpapier, facturen, wat er op de website staat enzovoorts.  

Domeinnaam

Wat is het? Een domeinnaam is de naam van je website. Je registreert deze bij een Registrar, een partij die de domeinnaam aan jou verkoopt. Een domeinnaam kan soms een handelsnaam zijn, als het de naam is waarmee het bedrijf naar buiten treedt. Bijvoorbeeld als de naam steeds terugkomt op de website. 

Welke rechten kun je eraan ontlenen? De rechten van domeinnamen zijn niet als zodanig geregeld in de wet. Als de domeinnaam ook de handelsnaam is, dan gelden die rechten. Omgekeerd kun je met je domeinnaam inbreuk maken op de handelsnaam van iemand anders als je je domeinnaam als handelsnaam gebruikt en die handelsnaam inbreukmakend is. Je kunt met je domeinnaam uiteraard ook inbreuk maken op het merk van iemand anders. 

Registratie nodig? Om een domeinnaam te hebben wel, maar daarmee heb je dus an sich geen handelsnaamrechten of merkrechten. 

Now you know!

Hopelijk heeft dit een beetje geholpen bij het onderscheiden van merken, handelsnamen en domeinnamen. Een bedrijf komt natuurlijk het best voor de dag als het alle 3 heeft: een handelsnaam om naar buiten te kunnen treden als bedrijf, een domeinnaam om vindbaar te zijn op internet en last but not least een merknaam om de sterkste bescherming te hebben tegen inbreukmakers! 

One thought on “Merk, handelsnaam, domeinnaam…wat is wat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *