“Merk wereldwijd registreren” en andere intellectueel eigendom-mythes

Wat intellectueel eigendomsrecht precies is, is voor velen vaak “abracadabra”. Mensen hebben er vaak wel van gehoord maar weten niet precies wat het is. En met onbekendheid komen mythes. Hieronder zal ik de vergissingen die ik het meest gehoord heb beschrijven!

“Een merk wereldwijd aanvragen is mogelijk”

Toch wel met stip op nr.1. Ik weet ook niet zo goed waar deze misvatting vandaan komt. Het aparte is dat ik het zelfs juristen heb horen zeggen. Niet iedere jurist is namelijk een gespecialiseerd intellectueel eigendom jurist! Hoe zit het wel? Elk land heeft zijn eigen merkrecht, uitzonderingen daargelaten. De Benelux is een voorbeeld van een uitzondering: in de Benelux is er Benelux merkenrecht.  Maar een “wereldwijd merkenrecht”? There’s no such thing. Uitgangspunt is dat daar waar je actief bent, je een merkrecht zult moeten aanvragen om op te kunnen treden tegen inbreukmakers. Als dat in meerdere landen is, betekent dat dus dat je in meerdere landen een merkrecht zult moeten aanvragen.  

“Een Internationale Registratie is een wereldwijd merk”

Voortbordurend op de vorige misvatting: men denkt vaak dat een Internationale Registratie (IR) een wereldwijd merk is. “Ja, maar er staat toch internationaal? Dat is toch wereldwijd?”. Nee, helaas is een IR geen wereldwijd merk. Een IR is niets anders dan een manier om in 1 keer, merkrechten in meerdere landen aan te vragen. Een soort “bundel van rechten” dus. Door het systeem van de IR is het mogelijk om voordeliger merkrechten in meerdere landen aan te vragen, maar het blijven merkrechten in meerdere landen en je zult nog steeds per land moeten betalen. 

“Auteursrecht moet je registreren”

Auteursrecht is denk ik wel het bekendste intellectueel eigendomsrecht. En toch denkt men dat je het kunt registreren, of sterker nog, dat je het moet registreren om van de bescherming te kunnen genieten. Hoe het wel zit: auteursrecht ontstaat bij het creëren van een werk dat origineel is, eigen oorspronkelijk karakter heeft en waarbij de maker creatieve keuzes heeft gemaakt. Het auteursrecht hoeft dus niet ergens aangevraagd te worden. Vaak is het wel zo dat moeilijk vast te stellen is wanneer de creatiedatum van een werk precies was. Daarom is het verstandig om dit formeel te (laten) doen, bijvoorbeeld door een zogenaamd i-DEPOT

“Een merk vraag je aan voor alle producten en diensten”

Ook dit klopt niet. Een merk vraag je namelijk altijd aan voor die producten en/of diensten die je gaat aanbieden. De reden is dat je een monopolie krijgt op dat merk. Het is dan de bedoeling dat je alleen die anderen kunt tegenhouden die in jouw vaarwater zitten en dus niet anderen die totaal iets anders doen. Een standaardvoorbeeld is: Je hebt Ajax schoonmaakmiddel, Ajax brandblussers en Ajax voetbalclub. Alledrie betreffen ze hetzelfde merk, maar ze doen alledrie iets anders en dus kunnen ze naast elkaar bestaan. 

“Een patent is een merk”

Ook deze heb ik tientallen keren gehoord. Een patent of octrooi (octrooi is de term die gebruikt wordt in de wetgeving) beschermt technische uitvindingen. Het gaat daarbij om uitvindingen zoals de technologie van een smartphone of een bepaald proces. Een merk is een herkenningsteken zodat klanten weten van welk bedrijf een product of dienst komt. Een merk gaat dus over de bescherming van dat herkenningsteken en niet over de inhoud van een product. Voor een smartphone kan bijvoorbeeld een octrooi aangevraagd zijn voor de technologie ervan maar ook een merk voor de naam waaronder het verkocht wordt.  

Doe er je voordeel mee

Ik hoop dat ik je met deze uitleg wat heb kunnen helpen en dat je er je voordeel uit kunt halen. Je ziet dat het intellectueel eigendomsrecht een vak apart is en dat het verstandig is je te verdiepen in de regels voor je iets doet, of je over dit soort zaken door een specialist te laten adviseren. Doe je dat namelijk niet, dan riskeer je dat je of kansen mist of erger: dat je fouten maakt die later lastig te herstellen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *