Merkregistraties

Wat is een merk?

Merken kunnen van alles zijn: een naam, een logo, maar ook bijvoorbeeld een kleur of een bepaalde vorm. Een merk is bedoeld om producten of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemers. Met andere woorden: door een merk weet de klant dat een product of dienst afkomstig is van een bepaalde verkoper of dienstverlener. De wet spreekt van “tekens” en stelt bepaalde eisen waaraan deze tekens moeten voldoen, willen ze zichzelf een merk kunnen noemen. De basiseis is dat het teken “onderscheidend vermogen” moet hebben. Het moet dus die producten en diensten kunnen onderscheiden van die van andere verkopers/dienstverleners en het mag niet beschrijvend zijn. Merken worden altijd aangevraagd voor bepaalde producten of diensten. Het aanvragen van “Mooi” als woordmerk voor tassen is bijvoorbeeld niet mogelijk omdat het beschrijvend is. Het zegt namelijk dat de tassen mooi zijn. Het aanvragen van “MMC” als woordmerk voor tassen kan wel, dat zegt namelijk niets over de tassen. Bij logo’s (beeldmerken) ligt het weer iets anders omdat bij een logo niet alleen de woorden, maar ook de beeldelementen die erin staan meewegen in hoe onderscheidend ze zijn.

Waarom een merkregistratie?

Zonder merkregistratie kan er geen beroep worden gedaan op een merkrecht en merkbescherming. Er is pas een merkrecht wanneer het wordt aangevraagd. Zonder een merkregistratie kan een merk bijvoorbeeld ook niet worden verkocht.  

Wat zijn klassen?

Zoals gezegd wordt een merk altijd voor bepaalde producten of diensten aangevraagd. Deze producten of diensten zijn ingedeeld in categorieën en de wet noemt dit de ‘klassen’. Bij het aanvragen van een merk moet hier goed naar gekeken worden omdat deze classificatie de beschermingsomvang van het merk bepaalt en omdat de classificatie na de registratie niet uitgebreid mag worden. 

Zelf doen?

Het zelf indienen van een merkaanvraag is tegenwoordig zeker mogelijk. Het probleem is echter niet het praktisch indienen van de aanvraag. Het probleem is meer dat je vaak de expertise die nodig is om een aanvraag goed te doen zal missen. De vraag is dan ook of je ook iets aan een zelf aangevraagd merk zult hebben. Vaak wordt een beschrijvende naam (die dus niet geaccepteerd wordt als woordmerk) bijvoorbeeld in een logo verwerkt om wel te worden geaccepteerd, denkend dat je zo de eis van onderscheidend vermogen kunt omzeilen. Maar dat logo geeft niet het alleenrecht op dat woord (want dat woord is beschrijvend). Vaak worden er ook fouten gemaakt bij de classificatie waardoor een merk niet de hele lading dekt. Daarnaast is het ook de vraag of een zelf gedane aanvraag niet juist voor problemen kan zorgen. Er kunnen namelijk derden zijn die oudere rechten hebben. Als je dit niet goed laat uitzoeken, dan kun je een conflict krijgen met zo’n derde. Het is dus verstandig om je goed te laten adviseren en de registratie door een expert te laten doen.