Misleidende reclame: Milka-reclame en het aantal koeien

Wie kent de filmpjes van de grote chocoladeproducent Milka niet? Je weet wel, die filmpjes met die leuke paars gevlekte koe in dat idyllische Alpenweiland.  Helaas is één van deze reclame filmpjes pasgeleden gedeeltelijk misleidend geacht. Want ja, ook reclame moet aan wettelijke regels voldoen. Benieuwd wat er mis was met dit filmpje? Lees vooral verder! 

Het reclame-filmpje

Het draaide allemaal om een reclame animatiefilmpje. In het filmpje was onder andere te zien dat een boer op een Alpenweide zijn koeien telt door te turven en de dieren aait en noemt bij hun naam. Een voice-over zegt ondertussen: “Alle melk in Milka chocolade komt van boerderijen met hooguit 60 koeien. Wij houden het graag klein. Want tedere melkchocolade begint bij teder geproduceerde melk.” Stichting Even Geen Vlees vond dit misleidend en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

“Hooguit 60 koeien” en “teder”

Waar Stichting Even Geen Vlees met name moeite mee had, was dat er in het filmpje een claim werd gedaan dat de melk voor de chocolade afkomstig was van boerderijen met hooguit 60 koeien. Dit moest volgens de Stichting een hoger getal zijn. Daarnaast vond de Stichting het misleidend dat de woorden “teder geproduceerde melk” werd gebruikt. Daarmee werd volgens de Stichting namelijk de indruk gewekt dat er van geen dierenleed sprake is bij melkproductie. Volgens de Stichting komt er echter zelfs op de meest kleinschalige boerderijen dierenleed voor, nu melkkoeien elk jaar een kalf moeten krijgen om de melkproductie op peil te houden en de moederkoe en kalf gescheiden en geslacht worden. Dit vindt de Stichting allesbehalve “teder”.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie is het met Stichting Even Geen Vlees eens over de klacht over het aantal koeien. Dat moet namelijk volgens de Commissie gemiddeld 63 zijn en niet 60 zoals Milka beweert. Wat betreft de klacht over de “teder geproduceerde melk” is de Commissie het echter niet eens met de Stichting. Met de woorden “teder geproduceerde melk” claimt Milka volgens de Commissie enkel dat de boerderijen kleinschaliger zijn en meer aandacht hebben voor de leefomstandigheden van de dieren. 

Het College van Beroep

Stichting Even Geen Vlees was het niet eens met de beslissing van de Reclame Code Commissie en ging in beroep bij het College van Beroep. De Stichting was namelijk nog niet helemaal tevreden over de uitspraak en wilde ook gelijk krijgen over de klacht over de “teder geproduceerde melk”. Daarnaast vond de Stichting dat bij het aantal koeien ook de per jaar geboren kalfjes moesten worden opgeteld. Het College van Beroep is het hier echter niet mee eens. Het College vindt namelijk dat het bij het aantal genoemde koeien gaat om de melkkoeien en daarom is het logisch dat de kalfjes niet worden meegeteld. Over de claim van de “teder geproduceerde melk” is het College het eens met de Reclame Code Commissie. Er wordt door Milka enkel een claim gedaan over kleinschaligheid en dat mag. Milka heeft namelijk aan kunnen tonen dat de boerderijen inderdaad kleinschaliger zijn.

Misleidend

Nu lijkt het misschien alsof Milka algeheel deze zaak gewonnen heeft, maar dat is niet zo. Ondanks dat het College van Beroep het beroep van Stichting Even Geen Vlees afwijst, blijft de claim over het aantal genoemde koeien wel misleidend. Milka noemde namelijk 60 maar het moeten er 63 zijn. Milka mag deze claim daarom niet meer doen in Nederland. Wellicht dat de betreffende reclame op het moment van het schrijven van dit bericht om die reden dan ook niet meer online vindbaar is. De volgende keer dat Milka dus een reclamefilmpje maakt, moet het zeggen dat de melk voor de chocolade komt van boerderijen met gemiddeld niet meer dan 63 koeien (en niet 60). Wellicht geen mooi rond getal, maar wel toegestaan!  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *